Naše služby

Zde uvádíme podmínky pro výcvik uchazečů o řidičské oprávnění pro řízení motocyklu.

Zde uvádíme podmínky pro výcvik uchazečů o řidičské oprávnění skupiny B

Zde uvádíme podmínky pro výcvik uchazečů o řidičské oprávnění skupiny E.

Pro fyzické a právnické subjekty provádíme školení řidičů referentských vozidel dle zákoníku práce a školení řidičů profesionálů.

Kondiční jízdy slouží pro držitele řidičského oprávnění, kteří se potřebují zdokonalit v praktickém řízení vozidla.

Pro fyzické a právnické subjekty provádíme školení řidičů referentských vozidel dle zákoníku práce a školení řidičů profesionálů.

Školení řidičů referentských vozidel dle zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech (pravidla silničního provozu, zásady první pomoci, atd.) k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, pravidelně ověřovat znalost těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování.
 • Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem a podrobit se ověření svých znalostí.
 • Školení je možné provádět v prostorách autoškoly nebo v prostorách firmy.
 • Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení.
 • Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.

Školení profesních řidičů - pravidelné školení

 • Držitel profesního průkazu musí absolvovat každoroční, pravidelné školení v rozsahu 7 hod.
 • Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.
 • Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Školení neobsahuje přezkoušení.
 • Cena školení je 900,-Kč
 • Přihlášku je možno podat e-mailem, telefonicky nebo on-line.
 • Začátek školení musí být oznámen příslušnému úřadu, odboru dopravy, nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání školení. Proto je nutné podat přihlášku včas.

Vstupní školení - 35 hodin

 • Toto vstupní školení je pro držitele ŘO sk. C, C+E, které bylo uděleno před 10.9.2009.
 • A dále pro řidiče, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem a hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin
 • Cena školení je 4.700,-Kč
 • Přihlášku je možno podat e-mailem, telefonicky nebo on-line.
 • Začátek školení musí být oznámen příslušnému úřadu, odboru dopravy, nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání školení. Proto je nutné podat přihlášku včas.

Vstupní školení - 140 nebo 280 hodin

 • Vstupní školení pro získání průkazu profesní způsobilosti řidiče je rozděleno na dva druhy: vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin a nebo v rozšířeném rozsahu 280 hodin.
 • Školení v základním rozsahu pro držitele řidičského oprávnění C1, C, C1+E, C+E od 21 let.
 • Školení v rozšířeném rozsahu pro držitele řidičského oprávnění C od 18 let.
 • Toto vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku.
 • Je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.
 • Zkouška se vykonává na MMP.
 • Podmínkou účasti na školení je platný řidičský průkaz.
 • Přihlášku je možno podat e-mailem, telefonicky nebo on-line.
 • Začátek školení musí být oznámen příslušnému úřadu, odboru dopravy, nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání školení. Proto je nutné podat přihlášku včas.
 • Cena školení za cenu 18.000,-Kč

Datum zahájení nejbližšího kurzu a cenu zjistíte na těchto internetových stránkách nebo na našich kontaktních telefonních číslech.

Právě je on-line

Právě přítomno: 7 hostů a žádný člen

Kontakt

info@autoskola-plzen.cz

+420 603 323 405

+420 604 402 885


Sady Pětatřicátníků 33
Plzeň 301 17